هاست لینوکس سی پنل ایران

IR50MB

 • محل سرور ایران

 • دیگر امکانات نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 مگابایت فضا

  IR100MB

 • محل سرور ایران

 • دیگر امکانات نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 100 مگابایت فضا

  IR200MB

 • محل سرور ایران

 • دیگر امکانات نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 200 مگابایت فضا

  IR500MB

 • محل سرور ایران

 • دیگر امکانات نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 500 مگابایت فضا

  IR1000MB


  • محل سرور ایران

  • دیگر امکانات نامحدود

  • دیتابیس نامحدود

  • پهنای باند نامحدود

  • 1000 مگابایت فضا