نمایندگی هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران

iran5gb

 • محل سرور ایران

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 5 گیگابایت فضا

  iran10gb

 • محل سرور ایران

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 10 گیگابایت فضا

  iran20gb

 • محل سرور ایران

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 20 گیگابایت فضا

  iran50gb

 • محل سرور ایران

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا

  iran100gb

 • محل سرور ایران

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 100 گیگابایت فضا