نمایندگی هاست لینوکس دایرکت ادمین فرانسه

Frs5gb

 • محل سرور فرانسه

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 5 گیگابایت فضا

  Frs10gb

 • محل سرور فرانسه

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 10 گیگابایت فضا

  Frs20gb

 • محل سرور فرانسه

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 20 گیگابایت فضا

  Frs50gb

 • محل سرور فرانسه

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا

  Frs100gb

 • محل سرور فرانسه

 • تعداد هاست نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 100 گیگابایت فضا