نمایندگی هاست درصدی

N5gig

 • تا اخر بهمن ماه به علت خرابی سرور رایگان هیچ محصول رایگانی ارائه نمیگردد

 • 60٪ سود متعلق به بست طرح

 • هاست قابل ایجاد نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • 5 گیگابایت پهنای باند

 • 5 گیگابایت فضا

  N10gig

 • تا اخر بهمن ماه به علت خرابی سرور رایگان هیچ محصول رایگانی ارائه نمیگردد

 • 70٪ سود متعلق به بست طرح

 • هاست قابل ایجاد نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • 10 گیگابایت پهنای باند

 • 10 گیگابایت فضا