سرور مجازی آلمان

devps1


 • 2 گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • یک هسته Cpu

 • 100 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
devps2

 • 4 گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • دو هسته Cpu

 • 200 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  devps3

 • 6 گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • سه هسته Cpu

 • 300 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  devps4

 • 8 گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • چهار هسته Cpu

 • 400 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  dvps5

 • 10 گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • شش هسته Cpu

 • 500 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port