سرور مجازی فرانسه

UVPS1

 • ۵۱۲ مگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • یک هسته Cpu

 • 50 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  UVPS2

 • ۱ گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • یک هسته Cpu

 • 100 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  UVPS3

 • ۲ گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • دو هسته Cpu

 • 150 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  UVPS4

 • ۴ گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • دو هسته Cpu

 • 200 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port
  UVPS5

 • ۸ گیگابایت RAM

 • پهنای باند نامحدود

 • آی پی ۱ عدد

 • چهار هسته Cpu

 • 300 گیگابایت فضا

  • 1000Mbs
  • Port