سرور مجازی ایران

IRVPS1

 • ۵۱۲ مگابایت RAM

 • آی پی ۱ عدد

 • یک هسته Cpu

 • 50 گیگابایت فضا

  • ۱۰۰GB
  • پهنای باند
  • 1000Mbs
  • Port
  IRVPS2

 • ۱ گیگابایت RAM

 • آی پی ۱ عدد

 • یک هسته Cpu

 • 100 گیگابایت فضا

  • ۲۰۰GB
  • پهنای باند
  • 1000Mbs
  • Port
  IRVPS3

 • ۲ گیگابایت RAM

 • آی پی ۱ عدد

 • دو هسته Cpu

 • 150 گیگابایت فضا

  • ۳۰۰GB
  • پهنای باند
  • 1000Mbs
  • Port
  IRVPS4

 • ۳ گیگابایت RAM

 • آی پی ۱ عدد

 • دو هسته Cpu

 • 200 گیگابایت فضا

  • ۴۰۰GB
  • پهنای باند
  • 1000Mbs
  • Port
  IRVPS5

 • ۴ گیگابایت RAM

 • آی پی ۱ عدد

 • چهار هسته Cpu

 • 300 گیگابایت فضا

  • ۵۰۰GB
  • پهنای باند
  • 1000Mbs
  • Port