لایسنس ها - دایرکت ادمین و سی پنل

DirectAdmin

 • هر 30 روز یکبار باید تمدید شود و زمانی ip قابل تغییر می باشد که حداقل 31 روز از مدت زمان خرید لایسنس گذشته باشد

  CPANEL

 • هر 30 روز یکبار قابل تمدید می باشد

  DirectAdmin-Full

 • با قابلیت تغییر آی پی هر ماه یکبار و جمعا 5 بار در سال
  قابلیت واگذاری لایسنس به 80 درصد نرخ روز بست طرح
  قابلیت واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد