هاست لینوکس ایران مخصوص چت روم

IR-Chat1 1 موجود است

 • 5 مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • فقط مخصوص انتقال

 • صفحه ایندکس

 • بدون دیتابیس

 • با ای پی اختصاصی ایران

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-Chat2

 • 10 مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • فقط مخصوص انتقال

 • صفحه ایندکس

 • بدون دیتابیس

 • با ای پی اختصاصی ایران

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-Chat3

 • 15 مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • فقط مخصوص انتقال

 • صفحه ایندکس

 • بدون دیتابیس

 • با ای پی اختصاصی ایران

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-Chat4

 • 20 مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • فقط مخصوص انتقال

 • صفحه ایندکس

 • بدون دیتابیس

 • با ای پی اختصاصی ایران

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-Chat5

 • 25 مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • فقط مخصوص انتقال

 • صفحه ایندکس

 • بدون دیتابیس

 • با ای پی اختصاصی ایران

 • کنترل پنل DirectAdmin