سرور ویندوز - VPS

VPS1

 • 1 عدد ای پی

 • پردازنده 1 هسته ای

 • 1 گیگابایت رم

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا

  VPS2

 • 1 عدد ای پی

 • پردازنده 2 هسته ای

 • 2 گیگابایت رم

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا

  VPS3

 • 1 عدد ای پی

 • پردازنده 3 هسته ای

 • 3 گیگابایت رم

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا

  VPS4

 • 1 عدد ای پی

 • پردازنده 4 هسته ای

 • 4 گیگابایت رم

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 گیگابایت فضا