هاست لینوکس و حرفه ای وردپرس

WordPrees1

 • تعداد سایت 1 عدد

 • پارک دامین 5 عدد

 • ساب دامین 5 عدد

 • پایگاه داده 1 عدد

 • پهنای باند نامحدود

 • 250 مگابایت فضا

  WordPrees2

 • تعداد سایت 1 عدد

 • پارک دامین 5 عدد

 • ساب دامین 5 عدد

 • پایگاه داده 3 عدد

 • پهنای باند نامحدود

 • 500 مگابایت فضا

  WordPrees3

 • تعداد سایت 1 عدد

 • پارک دامین 10 عدد

 • ساب دامین 10 عدد

 • پایگاه داده 7 عدد

 • پهنای باند نامحدود

 • 2000 مگابایت فضا

  WordPrees4

 • تعداد سایت 1 عدد

 • پارک دامین 10 عدد

 • ساب دامین 10 عدد

 • پایگاه داده 40 عدد

 • پهنای باند نامحدود

 • 5000 مگابایت فضا

  WordPrees5

 • تعداد سایت 2 عدد

 • پارک دامین 15 عدد

 • ساب دامین 15 عدد

 • پایگاه داده 60 عدد

 • پهنای باند نامحدود

 • 10000 مگابایت فضا