برای خرید چت روم به ناحیه مخصوص چت روم مراجعه فرمایید : Http://Client.BestTarh.iR

برای خرید چت روم به ناحیه مخصوص چت روم مراجعه فرمایید : Http://Client.BestTarh.iR

چت روم ظرفیت 50 نفر

چتروم با پنل طلائی
ظرفیت = 50 نفر
*فول امکانات*

چت روم 100 نفره LanterChat.IR
پنل اظطراری چت روم