هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران

IR-50Mg

 • ۵۰ مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-100Mg

 • ۱۰۰ مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-200Mg

 • ۲۰۰ مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-500Mg

 • ۵۰۰ مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin

  IR-1000Mg

 • ۱۰۰۰ مگابایت فضا

 • پهنای باندنامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دامنه نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • کنترل پنل DirectAdmin