هاست لینوکس پربازدید

Pro1

 • محل سرور آلمان

 • 1 اکانت ایمیل

 • 1 دامنه

 • 1 دیتابیس

 • پهنای باند نامحدود

 • 50 مگابایت فضا

  Pro2

 • محل سرور آلمان

 • 2 اکانت ایمیل

 • 2 دامنه

 • 2 دیتابیس

 • پهنای باند نامحدود

 • 100 مگابایت فضا

  Pro3

 • محل سرور آلمان

 • 3 اکانت ایمیل

 • 3 دامنه

 • 3 دیتابیس

 • پهنای باند نامحدود

 • 200 مگابایت فضا

  Pro4

 • محل سرور آلمان

 • 5 اکانت ایمیل

 • 5 دامنه

 • 5 دیتابیس

 • پهنای باند نامحدود

 • 1000 مگابایت فضا

  Pro5

 • محل سرور آلمان

 • 5 اکانت ایمیل

 • 5 دامنه

 • 5 دیتابیس

 • پهنای باند نامحدود

 • 2000 مگابایت فضا